مرکز تحول دیجیتال صنعت بیمه

Digital transformation in the insurance industry

هرآنچه از تحول دیجیتال صنعت بیمه لازم است بدانید.

آشنایی با شرکت های بیمه گر

در این قسمت سعی داریم تا شرکت های بیمه گر تحت نظارت رسمی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را معرفی نمائیم.

آشنایی با استارتاپ‌های بیمه ای

در این قسمت استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوآور در صنعت بیمه را معرفی خواهیم کرد.

یادداشت

علی اکبر گلشنی اصل

مدیرتحول دیجیتال بیمه دی

میثم میرزازاده

مدیرعامل رایان بورس

کار ما الهام بخش لبخند و تحول است

معرفی اعضای تیم